BIMe用户使用指南V4.5.1

1.2.1 Navisworks插件的安装

现有Navisworks插件支持Navisworks2014/2015/2016/2017/2018版本(本版插件只支持Navisworks Manage)。

获取Navisworks数据导出与交互插件后,请参照如下步骤进行安装:

 

 

Navisworks转换插件安装